Náš okatý Blog

Dioptrické šošovky
23/8/2021

Úľava očí v modernej dobe – relaxačné dioptrické šošovky

Centrácia
17/8/2021

Už ste počuli pojem centrácia?

Meranie zrakovej ostrosti
28/6/2021

3D meranie zraku