Optika Fröhlich je koncipovaná ako očná optika pre všetkých zákazníkov, ktorí hľadajú kvalitné okuliare so službami 
„all in one place“ - všetko na jednom mieste.

Naša Vízia
Nájsť tie pravé okuliare pre každého zákazníka bez rozdielu.
Poslanie
Poskytovať odbornú starostlivosť o zrak a kvalitné produkty a služby všetkým našim zákazníkom so zámerom dlhodobej spolupráce.
Počas návštevy sa zákazníkovi venuje očný optik/optometrista ktorý je schopný vykonať príslušné merania a vyšetrenia očí vrátane parametrov presného zmerania pre výrobu okuliarov systémom B.I.G. Vision od firmy Rodenstock a zároveň dokáže kvalifikovane skontrolovať anatomické usadenie okuliarov na tvári.
Obzvlášť veľkú pozornosť venujeme stabilite a estetike okuliarov pri okuliarových rámoch s anatomickým nosníkom/plastové okuliare/u ktorých je potrebné skontrolovať aj šírku, resp. uhol roztvorenia nosníka a jeho usadenie na nosný koreň kvôli estetike a stabilite okuliarov pri následnom používaní.
Ing. Tibor Fröhlich, DiS
Zastupuje firmu, zaisťuje jej chod, od komunikácie s dodávateľmi a zákazníkmi až po servisné služby, je diplomovaný optometrista a venuje sa okrem predaja hlavne optike a optometrii – meraniu zrakovej ostrosti.
Barbora Fröhlichová, DiS
Je dcérou majiteľa firmy Ing. Tibora Fröhlicha Dis, je vyštudovanou optičkou s titulom Diplomovaný špecialista, pomáha s organizáciou firmy a taktiež sa venuje meraniu zrakovej ostrosti a predaju dioptrických a slnečných okuliarov.
Mgr. Denisa Fröhlichová, MBA
Je druhou dcérou Ing. Tibora Fröhlicha, Dis a pracuje ako marketing asistent, pri čom pomáha pri komunikácii so zákazníkmi a zahraničnými dodávateľmi, rozhodovaní o marketingových stratégiách a spravuje sociálne siete.