Centrácia
17/8/21

Už ste počuli pojem centrácia?

Fixácia optických stredov dioptrických šošoviek, ľudovo povedané centrácia, je základná činnosť očného optika na ktorej do značnej miery závisí celkový optický výkon dioptrických okuliarov. V dôsledku nesprávnej, prípadne žiadnej centrácie dochádza k nárastu prizmatických dioptrií a skresleniu videnia obzvlášť pri chybe do kritického smeru, resp. pri vertikálnej centrácii kde je norma podstatne prísnejšia. Závislosť chyby centrácie sa s nárastom optickej mohutnosti dioptrie dramaticky zvyšuje - už pri chybe 1 mm môže dôjsť k nábehu aj 5 prizmatických dioptrií a znásobeniu pocitu videnia v sude (skoma), rozvlnenému periférnemu videniu a celkového diskomfortu videnia sprevádzaného často astenopickými potiažami.

Rozlišujeme celkom dva druhy centrácie –  na priamy pohľad a podľa stredu otáčania očí. Prakticky sa jedná o postavenie dioptrického rámu pri centrácii, pri priamom pohľade je stránica horizontálne súbežná, pri centrácii na stred otáčania je predný diel/očnica v kolmom postavení k horizontálnemu povrchu. Na stred otáčania oka centrujeme všetky viac-ohniskové, asférické a vysoko-indexové šošovky, na priamy pohľad ostatné.

Špeciálnou formou centrácie je centrácia do blízka, využívaná prevažne u viac-ohniskových šošoviek a to formou zrkadla s fixačným bodom v predpokladanej čítacej vzdialenosti (obvykle 40 cm).

U všetkých viac-ohniskových šošoviek (progresívne, degresívne, relaxačné, bifokálne) je doporučená centrácia viac-kroková pri rôznom postavení hlavy, obvyklá je sedacia poloha, strnulá a uvoľnená a poloha v stoji.